Projekat „Solarne energija kao budućnost održivog razvoja“ u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“ organizovao je promociju solarnih kolektora u saradnji sa USAID 3E projektom pod nazivom “Energetska efikasnost na našem jezeru”. Posjetiocima Panonskih jezera u Tuzli na praktičan način su predstavljene dobrobiti energetske efikasnosti i obnovljivi izvori energije. Naš projekat je tom prilikom predstavio radni model solarnog kolektora za toplu vodu, Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla predstavio svoje modele fotonaponskih panela za dobijanje električne energije, “Solarna invalidska kolica” i “Solarni usmjerivač”. Također su predstavljeni i modeli sa “Prvog festivala obnovljivih izvora energije srednjih škola Kantona Tuzla” i to modeli hidroelektrana, vjetroelektrana, model pasivne kuće, kao i modeli vezani za LED tehnologiju. Članovi Studentskog energetskog kluba Tuzla su predstavili svoj projekat “Ledena kocka” kako bi građane upoznali sa prednostima izolacionih materijala.

Organizaciji promocije su se pridružili i naši proizvođači koji su izložili domaće solarne kolektore koje smo promovisali pod nazivom „domaći proizvod za domaće tržiste“. Izloženi solarni sistem je je bio spojen na tuš tako da su svi zainteresirani mogli praktično (tuširanjem) isprobati rad solarnog sistema. Također, svi zainteresirani su mogli pratiti proces zagrijavanja solarnih kolektora (brzina i temperatura). Pored tuširanja, prosjetioci su mogli probati i besplatni hot-dog napravljen u solarnom kuhalu, kao i hladna pića iz hladnjaka sa solarnim napajanjem.

U cilju razvijanja svijesti za korištenje solarne energije na Panonskim jezerima je podijeljeno preko 2.000 edukativnih brošura i letaka. Uz podršku animatora koji je sve prisutne pozivao da isprobaju „topao tuš“, uspješno je izvršena prezentacija korištenja solarne energije i kvalitete domaćih solarnih sistema. Koliko je važno korištenje obnovljivih izvora, svjedoči i posjeta nekoliko medijskih kuća koje su objavile promociju pod nazivom “Energetska efikasnost na našem jezeru”.