Na Gradskom stadionu Tušanj u Tuzli, svečano je obilježeno puštanje u rad dva solarna sistema za pripremu tople vode koji će dnevno grijati 4000 litara vode, te ostvariti uštedu od 10.000 KM godišnje.

Solarni sistemi za pripremu tople vode su postavljeni na objekte stadiona Tušanj u okviru projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementiro Partner mikrokreditna fondacija. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.
Gospodin David Barth, direktor USAID-a u BiH prisutnima se obratio riječima:„Ovaj dar američkog naroda građanima Tuzle predstavlja početak novih investicija u infrastrukturu i tehnologiju budućnosti: solarnu energiju. Investiranjem u čistu energiju, ne samo da danas otvaramo nova radna mjesta, nego postavljamo temelj za dugoročni ekonomski razvoj u 21. vijeku. USAID podržava programe koji će pomoći da BiH bude bliže standardima koji se tiču okoliša i proizvodnje. Tuzla je već demonstrirala svoju posvećenost investiranju u nove tehnologije. Važno je istaknuti da su svi instalirani solarni kolektori proizvedeni u 20 lokalnih kompanija, koje su pioniri u proizvodnji solarnih termalnih kolektora u BiH. To su poridične firme koje u ovoj početnoj fazi zapošljavaju 4-5 članova. Investiranjem u ovaj projekat, USAID je položio temelj za ostale kompanije, male ili velike, a građanima BiH omogućio da ih počnu koristiti i razumjeti dobrobit od korištenja solarne energije.”

Zahvaljujući ovom projektu 20 firmi iz BiH pohađalo je teoretsku i praktičnu obuku za izradu i postavljanje solarnih sistema. Tokom obuke firme su proizvele 40 solarnih kolektora za pripremu tople vode koji su postavljeni na dva objekta stadiona Tušanj tzv. „Omladinske tuševe“ i „Seniorske tuševe“. Ovi solarni sistemi će omogućiti zagrijavanje 4000 litara vode dnevno sa temperaturom od 55 °C što je dovoljna količina vode da podmiri dnevne potrebe za 300 korisnika stadiona Tušanj.

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ će kroz primjenu solarnih sistema povećati stepen iskorištavanja sunčeve energije i podržati razvoj svijesti o potrebi korištenja alternativnih izvora energije u BiH.

Tuzla je energetski efikasan grad, koja održivi razvoj temelji na korištenju obnovljivih izvora energije riječi su g. Imamovića, načelnika općine Tuzla, te u svom obraćanju poručuje: „U ime građana Tuzle, zahvaljujem USAID-u, Partneru i CRP-u na realizaciji projekta ugradnje solarnih kolektora na zgradi JU Stadion Tušanj. Tuzla je jedna od prvih općina u regionu koja je prepoznala važnost postizanja energetske efikasnosti. Prepoznali smo da energetska efikasnost ne znači samo zdrav okoliš, nego je to ujedno i šansa za brži i održivi razvoj, zasnovan na znanju i inovacijama i boljem korištenju resursa , ali ujedno i šansa za poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti. Zahvaljujući organizacijama poput USAID-a, CRP-a i Partnera, u Tuzli je do sada realizovano na desetine projekata kojima se svrstavamo u gradove pametnog, održivog i integrirajućeg razvoja, a donošenjem Akcionog plana energetski održivog razvoja (SEAP-a) smo se obavezali da nastavimo sa ovim pravcima razvoja.

Korištenjem sunca, kao obnovljivog izvora energije za grijanje vode, stadion Tušanj će smanjiti potrošnju električne energije i ostvariti finansijsku uštedu od 10.000 KM godišnje.
“Ovi solarni sistemi predstavljaju veliki značaj za gradski stadion Tušanj, jer ćemo ostvariti znatnu uštedu električne energije korištenu za grijanje vode. Isplativost investicije će biti vidljiva u očekivanoj finansijskoj uštedi od 10.000,00 KM na godišnjem nivou. Novac koji bi na taj način uštedjeli svakako bi bio usmjeren na druge projekte, npr. adaptaciju i rekonstrukciju već postojećih objekata na stadionu Tušanj", kaže Dževad Šećerbegović, direktor JU Gradski stadion Tušanj.

Investirajući u ovaj projekat USAID i Partner su takođe značajno doprinijeli pokretanju održive proizvodnje solarnih sistema i kroz osiguranje finansijske podrške putem kreditnih i bespovratnih sredstava za 20 preduzetnika, učesnika u projektu. Osim toga, za 200 zainteresovanih klijenata biće obezjeđena savjetodavna pomoć i kreditna sredstva za nabavku i ugradnju solarnih kolektora/sistema za potrebe domaćinstva ili biznisa.Za više informacija o projektu možete se obratiti predstavnicima „Partner mikrokreditne fondacije“

Kontakt osoba:
G-đa Selma Jahić
Telefon: +387 35 300 281
E-mail: selma@partner.ba

Više o „MKF Partner“ možete pogledati na: www.partner.ba