Saopštenje za javnostU okviru USAID projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ održana je edukacija iz oblasti solarne energije čiji je fokus bio na fotonaponskim sistemima koji se koriste za proizvodnju električne energije. Edukaciji je prisustvovalo 20 proizvođača solarnih kolektora koji učestvuju u USAID projektu „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji implementira Partner mikrokreditna fondacija.

Cilj edukacije je bio da učesnici, kroz teoretske i praktične vježbe, steknu osnovna znanja vezana za definisanje kapaciteta fotonaponskog sistema, vrstu i kvalitet opreme, osnove instaliranja sistema kao i ekonomske aspekte u ovoj oblasti. Edukacija je organizovana u saradnji sa Udruženjem proizvođača solarnih kolektora „Ekosolar“.

Pored teorijskog dijela, proizvođači su prošli i praktičnu obuku tokom koje su, uz pomoć i vodstvo instruktora i asistenata, instalirali jednostavni ostrvski fotonaponski sistem koji sadrži sve elemente kao i sistemi koje će proizvođači nuditi na tržištu. U ovom dijelu edukacije pojašnjeni su mogući kvarovi na sistemima, kao i način njihovog otklanjanja.

Partner MKF, kao implementator USAID projekta, putem redovnih edukacija za proizvođače solarnih kolektora, učesnike projekta, nastoji obezbijediti kvalitetnu tehničku podršku svim zainteresiranim potencijalnim korisnicima solarnih kolektora iz domaće proizvodnje.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji
Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 56 organizacionih dijelova na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore.
Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.

Više o USAID-u
SAD Agencija za međunarodni razvoj vodi program strane pomoći SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala gotovo 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.
Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.usaid.gov