Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a implementira ga Partner mikrokreditna fondacija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

SOLARNE KOLEKTORE IZRAĐUJU OSOBE SA INVALIDITETOM

Firma RES DOMINO iz Kalesije proizvodi i ugrađuje krovne prozore i protiv-provalna vrata, a od prije nekoliko godina, na inicijativu vlasnika Kemala Imamovića, zbog sličnosti u tehnologiji i načinu rada, počeli su sa izradom i postavljanjem solarnih kolektora i sistema za grijanja na sunčevu energiju, koji služe za zagrijavanje sanitarne vode i pomažu u grijanju stambenih i poslovnih prostorija.

Budućnost u korištenju energije sunca

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji uz podršku USAID-a realizuje Partner mikrokreditna fondacija s ciljem povećanja proizvodnje solarnih sistema i korištenja alternativnih izvora energije, bio je odlična prilika za preduzeće iz Kalesije da kroz finansijsku pomoć i različite vidove edukacije podigne nivo kvaliteta svojih kolektora i razvojne planove fokusira na ovu oblast. RES DOMINO je jedna od 20 domaćih firmi, koja su dobila 20.000 KM za pokretanje proizvodnje solarnih kolektora i to 10.000 KM kreditnih sredstava koji su finansirani iz sredstava USAID-a i 10.000 KM bespovratnih sredstava koje je finansirala Partner mikrokreditna fondacija, kako bi se na tržištu BiH, osim uvoznih, našli kolektori iz domaće proizvodnje te na taj način povećala upotreba energije iz obnovljivih izvora.

U ovom preduzeću su zaposlili dvije osobe sa invaliditetom koje su prošle obuku za izradu solarnih kolektora i još dvojica radnika su završili sličan program edukacije, tako da se RES DOMINO skoro potpuno okreće toj proizvodnji.

„Veoma smo zadovoljni što smo na ovaj način pružili mogućnost osobama sa invaliditetom da ovladaju potrebnim vještinama i sami bez ikakvih problema izrađuju kolektore najvišeg kvaliteta, te se s razlogom osjećaju ravnopravnim i korisnim članovima naše firme i društva“, kaže Kemal Imamović, direktor RES DOMINO d.o.o. Kalesija.

Njegovi zaposlenici su za dvije godine proizveli 15 kolektora, ugrađenih u 4 sistema, a uskoro će početi sa proizvodnjom za dodatna 2 sistema dogrijavanja na sunčevu energiju. Dosadašnja iskustva su veoma dobra, jer su ispitivanja pokazala da se u kombinovanom sistemu koga čine solarni kolektori i peć na pelet za dodatno zagrijavanje, na godišnjem nivou ostvari ušteda od 20% do 50% u potrošnji osnovnog energenta.

Solarni kolektori se brzo otplate

USAID projekat je, u saradnji sa Partner MKF omogućio kreditnu liniju za finansiranje nabavke solarnih sistema uz vrlo nisku kamatnu stopu. Sa pravom se može reći da su uslovi kreditne linije trenutno najpovoljniji na finansijskom tržištu u BiH.

„Zainteresirani za korištenje solarnih sistema su u početku bili skeptični prema ovom načinu zagrijavanja vode i dogrijavanja prostorija, ali nakon što su vidjeli veliku korist kod komšija, rođaka i prijatelja koji su se prvi odvažili da postave solarne sisteme, i drugi se sve više odlučuju na taj korak“, dodaje Imamović, ističući da pravu ekspanziju upotrebe ogromne neiskorištene energije sunca, kod nas očekuje za nekih 5-6 godina.

Firma RES DOMINO se već priprema za to vrijeme, jer su uvjereni da će energetske, ekološke i ekonomske prednosti obnovljivih izvora, potpuno u drugi plan potisnuti nestajuća i sve skuplja fosilna goriva. Zadovoljni su što je firma RES DOMINO članica Udruženja proizvođača solarnih kolektora „Eko Solar“, koje okuplja proizvođače solarnih sistema iz BiH uključene u USAID projekat. Vlasnik ove firme vidi veliku korist u tome, posebno što je pokrenut postupak certificiranja prvog BiH kolektora IS 02, jedinstvenog proizvoda ovih preduzeća, čime će se otvoriti mogućnost njegovog izvoza na strana tržišta.

Poslovni planovi

„Kao i do sada, i u budućoj proizvodnji planiramo zaposliti još nekoliko osoba sa invaliditetom i želimo da budemo prepoznatljivi po tome da smo društveno odgovorna firma koja omogućava zaposlenje osobama sa invaliditetom“, kaže vlasnik firme RES DOMINO.

Opredijeljenost firme RES DOMINO da podržava osobe sa invaliditetom nagrađena je prošle godine priznanjem „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH 2013.“, u kategoriji malih preduzeća.

Za ostvarenje planova i nastavak uspješne poslovne priče, uz neophodno podizanje svijesti o prednostima korištenja alternativnih izvora energije, biće potreban i veći doprinos države, koja u skladu sa svjetskim kretanjima mora na različite načine stimulirati i proizvođače solarnih sistema i one koji se odluče da ih instaliraju.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 56 ureda koji su raspoređeni na cijeloj teritoriji BiH. Misija Partnera je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih kredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala gotovo 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov