Velike uštede u domaćinstvu Mersudina Ibrića nakon ugradnje solarnog sistema

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a implementira ga Partner mikrokreditna fondacija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

Korištenjem sunčeve energije upolovljeni računi za struju

Mersudin Ibrić  iz Tinje kod Srebrenika prvi je u svom kraju na krov porodične kuće postavio solarne kolektore koji su dio sistema grijanja na pelet, a sunčevom energijom koju akumuliraju solarni paneli, zagrijava se sanitarna voda za potrebe njegovog domaćinstva i u značajnoj mjeri pomaže se grijanju stambenog prostora i smanjuje potrošnja osnovnog energenta..

Napravio detaljne proračune

Na taj korak ovaj građevinski inženjer se odlučio nakon detaljnih analiza, proračuna budućih ušteda i ostalih prednosti, te konsultacija sa drugim stručnjacima. Pogodovao mu je projekt «Solarna energija kao budućnost održivog razvoja» koji implementira Partner-mikrokreditne fondacije u saradnji sa USAID-om, čijom se realizacijom upravo nastoji povećati  korištenje alternativnih izvora energije u našoj zemlji, prvenstveno energije sunca, kroz širenje domaće  proizvodnje solarnih sistema i njihove upotrebe u domaćinstvima, privrednim i javnim objektima.

Gospodin Ibrić je podigao mikrokredit u Partneru, u iznosu od 10.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci i vrlo povoljnom kamatnom stopom od 3,99 %, koji se u okviru projekta namjenski dodjeljuje klijentima upravo za ugradnju solarnih sistema. kako bi se smanjila potrošnja tradicionalnih fosilnih goriva.

Za trećinu smanjena potrošnja energije

Nakon samo nekoliko mjeseci korištenja, efekti su bolji od očekivanih.

«Ranije sam dobijao račune za struju u iznosima preko 100 maraka, a prvi koji je stigao nakon ugradnje ovog sistema bio je oko 60 KM. Smanjena je i potrošnja peleta, jer je zbog velikog broja sunčanih dana koje smo imali ove jeseni, rijetko kada temperatura vode u sistemu padala ispod 50 stepeni »ističe Ibrić.

Prema njegovim zapažanjima, ukoliko je dan sunčan, na solarnim kolektorima toplotna energija se akumulira  bez obzira na  vanjsku temperaturu zraka.

«Bilo je dana kada je vani bilo ispod 10°C, a voda u spremniku zagrijana energijom sunca je dostizala i prelazila 50°C. Kada se sve sagleda, ukupne uštede energije su sigurno oko 30 posto » prenosi svoja iskustva pionir u korištenju alternativnih izvora energije na području općine Srebrenik.

Kolektori domaće proizvodnje

Gospodin Ibrić preporučuje svima koji su u mogućnosti, posebno potencijalnim korisnicima koji troše veće količine tople vode, da prvom prilikom pređu na ovaj način grijanja vode i prostorija, što će im uz uštede, donijeti i puno lakše i čistije opsluživanje sistema.

Kolektore na krovu Ibrićeve kuće proizvele su domaće firme u okviru projekta koje implementiraju USAID i Partner MKF. Na ovaj način pomaže se razvoju domaće privrede, doprinosi većem korištenju obnovljivih izvora energije i podiže ekološka svijest stanovništva.

Sistem se obično sastoji od 2 ili 3 solarna panela, pumpne garniture, kombinovanog bojlera sa dva izmjenjivača, koji osim sunčeve energije može koristiti još neki izvor toplote, najčešće pelet. Cijena sistema je oko 4. 500 KM, bez PDV-a i troškova instalacije. Sistem u maksimalnim uslovima proizvodi oko 4,5 kW energije i otplati se u periodu od 3 do 5 godina.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 53 organizaciona dijela na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov