Proizvodnja solarnih kolektora u BiH

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a implementira ga Partner mikrokreditna fondacija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

 

SOLARNI KOLEKTORI SE OTPLATE ZA 3 DO 5 GODINA

Firma MIKOM iz Tuzle, koje se bavi projektovanjem i montažom sistema za grijanje, klimatizaciju, ventilaciju i kanalizaciju je u posljednjih nekoliko godina, prateći svjetske trendove, ozbiljnije krenula u proizvodnju solarnih kolektora, odnosno izradu i instaliranje sistema koji koriste sunčevu energiju.

MIKOM je jedna od srodnih firmi u Bosni i Hercegovini koje su ušle u program finansijske i stručne pomoći s ciljem razvoja proizvodnje pločastih solarnih kolektora i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Podrška USAID-a i Partner MKF

„Učešćem u projektu dobili smo grant od Partner MKF u iznosu do 10.000 KM i isti iznos veoma povoljnih kreditnih sredstava koji je finansiran od strane USAID-a. U okviru projekta, naši zaposlenici su prošli tehničku edukaciju za proizvodnju pločastih solarnih kolektora. Imali smo i poslovnu edukaciju i uvezali se sa drugim proizvođačima koji učestvuju u projektu. Rezultat edukacije je da sami izrađujemo i postavljamo izuzetno kvalitetne pločaste solarne kolektore koji ni po čemu ne zaostaju za uvoznim“, kaže Mevludin Arapčić, vlasnik i direktor MIKOM-a, čija je firma ove godine proizvela 16 kolektora, a naručeno je još 15 panela za akumuliranje energije sunca, koje planiraju proizvesti i instalirati do kraja godine.

On ističe da su ovi kolektori, izuzimajući specijalni bakarni lim sa premazom Tinox i kaljeno staklo koji se uvoze, napravljeni od domaćeg materijala i mogu se smatrati našim proizvodom. Upotrebljavaju se za zagrijavanje sanitarne vode i kao ispomoć u zagrijavanju prostorija, odnosno dio su sistema grijanja na druge energente. Jedan od sistema se sastoji od 3 solarna panela, pumpne garniture i kombinovanog bojlera sa dva izmjenjivača, koji osim sunčeve energije može koristiti još neki izvor toplote. Iz više razloga preporučuje sa da to bude pelet. Cijena nabavke ovog sistema je oko 4.500 KM, bez PDV-a i troškova instalacije, i on u maksimalnim uslovima proizvodi oko 4,5 kW energije.

„Sistem se sigurno otplati u periodu od 3 do 5 godina u domaćinstvima, a ukoliko se radi o objektima koji koriste velike količine tople vode kao što su restorani, moteli ili frizerski saloni, investicija se može vratiti i za dvije godine“, ističe Arapćić. Navodi primjer iz Gračanice, gdje je njegova firma instalirala sistem od 7 kolektora sa kotlom na pelet u jednoj privatnoj kući, površine oko 200 kvadratnih metara koja ima i bazen za kupanje i veoma dobru termo-izolaciju. Prema kalkulacijama, vlasniku će se uloženo isplatiti za nešto više od 3 godine.

Do solarnih kolektora putem povoljnog mikrokredita

USAID projekat je, u saradnji sa Partner MKF omogućio kreditnu liniju za finansiranje nabavke solarnih sistema uz vrlo nisku kamatnu stopu. Sa pravom se može reći da su uslovi kreditne linije trenutno najpovoljniji na finansijskom tržištu u BiH.

„Ljudi sve više dolaze i interesuju se za ovaj vid grijanja. Neophodno je stalno govoriti u javnosti o koristi i uštedama koje se ostvaruju upotrebom obnovljivih izvora energije, kao i činjenici da je fosilnih goriva sve manje, a njihova cijena neprekidno raste“, dodaje Mevudin Arapčić.

Da bi se pratio ubrzani trend korištenja sunčeve energije u razvijenim zemljama za kojima mnogo zaostajemo, uključujući i susjednu Hrvatsku, naša država mora donijeti odgovarajuće zakone i subvencijama podsticati ugradnju solarnih kolektora, što je praksa u EU.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 56 ureda koji su raspoređeni na cijeloj teritoriji BiH. Misija Partnera je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih kredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta.  Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov