BANJA LUKA: FAKOM d.o.o. je proizvođač i korisnik sistema zagrijavanja sanitarne vode energijom sunca

Očekuje se masovna upotreba solarnih sistema u BiH

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a implementira ga Partner mikrokreditna fondacija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

 

Porodično preduzeće FAKOM d.o.o. iz Banja Luke je više od 20 godina među vodećim na širem području u projektovanju, proizvodnji, prodaji i montaži sistema za grijanje, klimatizaciju, ventilaciju, vodovod i kanalizaciju. Davno su u ovoj firmi krenuli i sa izradom i ugradnjom sistema koji koriste sunce kao izvor energije, a kroz projekat «Solarna energija kao budućnost održivog razvoja» koji realizuje Partner-mikrokreditna fondacija, a podržava USAID, u FAKOM-u su, uz još 19 sličnih preduzeća sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, zahvaljujući stručnoj i finansijskoj pomoći, usavršili ovu proizvodnju i druge segmente poslovanja na polju korištenja obnovljivih izvora energije.

Banjalučka firma danas proizvodi i ugrađuje solarne sisteme za zagrijavanje sanitarne vode i ispomoć u zagrijavanju prostorija koji su visokog kvaliteta i ne zaostaju za uvoznim. Osim podrške proizvođačima, projektom je otvorena mogućnost i potencijalnim korisnicima da riješe problem zagrijavanja vode i djelimično prostorija korištenjem veoma povoljnog mikrokredita kod Partner mikrokreditne fondacije. Partner MKF je u okviru ovog projekta uveo kreditnu liniju za finansiranje nabavke solarnih sistema uz vrlo nisku kamatnu stopu. Sa pravom se može reći da su uslovi kreditne linije trenutno najpovoljniji na finansijskom tržištu u BiH.

Sve više zainteresovanih za ugradnju solarnih sistema

FAKOM je u proteklom periodu već instalirao 10 solarnih sistema na području Banja Luke i okolnih opština.

«Skoro svi klijenti su naši ljudi koji žive i rade u razvijenim evropskm zemljama u kojima je raširena upotreba solarnih sistema. Oni su tamo upoznati sa prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i uzimanjem vrlo povoljnog «Partnerovog» kredita riješili su pitanje zagrijavanja vode u sunčanim periodima u svojim kućama u zavičaju. Jedino su iznenađeni što kod nas nema državnih subvencija za ovu namjenu, koje u zemljama gdje borave iznose i do 50 posto troškova ugradnje »kaže Saša Fabić, direktor FAKOM d.o.o. Banja Luka.

Glavnim razlogom što se ogromne količine sunčeve energije kojima raspolažemo vrlo malo koriste, on smatra nedovoljnu informisanost građana. Fabići su postavili solarni sistem sa 3 kolektora na sopstvenom stambeno-poslovnom objektu u banjalučkom naselju Rosulje  i tako osiguravaju potrebne količine sanitarne vode koju koriste i kao ispomoć u zagrijavanje prostorija u sistemu podnog grijanja, gdje je osnovni energent električna energija.

«Uštede su zaista velike i na našem primjeru, zbog smanjenih računa za struju, čini se i skraćuju projektovani period isplativosti solarnih sistema od 3 do 5 godina, tako da svima preporučujemo da ih ugrade » ističe Saša Fabić, pozivajući sve zainteresovane da dođu u sjedište firme FAKOM-a i uvjere se u to.

Velika korist za proizvođače i korisnike

Njegovo preduzeće je imalo veliku korist učešćem u ovom projektu. Kao i drugi uključeni domaći proizvođači solarnih kolektora dobili su kreditna sredstva u iznosu od 10.000 KM i u istom iznosu bespovratna sredstava od Partner-mikrokreditne fondacije, te su prošli kroz različite programe edukacije. Fabić smatra da je ovo pravi način podrške razvoju naše privrede i malim firmama poput FAKOM-a, u kojoj je zaposleno 10 radnika. Također smatra da se doprinosi većem korištenju obnovljivih izvora energije u odnosu na nestajuće tradicionalne, i podiže ekološka svijest društvene zajednice.

«Očekujemo pravu ekspanziju u upotrebi solarnih sistema u BiH, jer ne postoji nijedan razlog da nešto u svijetu tako rašireno ne zaživi i kod nas, s obzirom na povoljne klimatske uslove i veći broj sunčanih dana u odnosu na neke evropske zemlje koje prednjače u korištenju obnovljivih izvora energije »dodaje Fabić.

Domaća proizvodnja solarnih kolektora

Kolektori su uglavnom napravljeni od domaćeg materijala i služe za zagrijavanje sanitarne vode i kao podrška zagrijavanju prostorija. Sistem se najčešće sastoji od 2 ili 3 panela, pumpne garniture i kombinovanog bojlera sa dva izmjenjivača, koji osim sunčeve energije može koristiti još neki izvor toplote. Cijena nabavke je oko 4.500 KM bez PDV-a i troškova instalacije, i on u maksimalnim uslovima proizvodi oko 4,5 kW energije. Sistem se otplati u periodu od 3 do 5 godina u domaćinstvima, a u objektima koji koriste veće količine tople vode, uloženo se može vratiti i za 2 godine.

Jedan od rezultata projekta je formiranje Udruženja proizvođača solarnih kolektora u BiH « Ekosolar » koje čini 20 firmi iz BiH koje se bave ovom proizvodnjom. Domaći proizvođači su zajednički usavršili jedinstveni tip kolektora za koga žele dobiti međunarodni certifikat i time otvoriti mogućnost njegovog izvora na strana tržišta. Također će zahtjevati od državnih institucija na svim nivoima uvođenje podsticaja za proizvođače solarnih sistema i one koji se de odluče da ih postave.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 53 organizaciona dijela na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov