USAID-ov projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji implementira Partner MKF će dana 26.06. (petak) u Sarajevu održati promociju prednosti korištenja solarne energije u BiH sa naglaskom na vrijednost domaće proizvodnje. Inače, projekat ima za cilj povećanja korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH.

Na platou ispred BBI Centra, prolaznici će imati priliku vidjeti izložene solarne sisteme za sanitarnu vodu i dogrijavanje prostora u kombinaciji sa kotlovima na pelet. Također, pored ovih sistema, biće predstavljeni i fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije koji su prilagođeni za vikend naselja i manje potrošače.

Učesnici projekta, firme iz BiH koje će se predstaviti široj javnosti su firme HDI d.o.o. Sarajevo, Lafat Komerc d.o.o. Kalesija, Kovan MI Gračanica i Solar Tehnic d.o.o. Srebrenik.

Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete na platou BBI Centra i uvjere se u prednosti primjene solarne energije, BBI Centar, petak 26.06. sa početkom u 9 sati.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) vodi program strane pomoći SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta.