Sarajevo, 26. juni, 2015. godine - USAID-ov projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji implementira Partner MKF je danas, 26.06.2015. godine u Sarajevu održao promociju prednosti korištenja solarne energije u BiH sa naglaskom na vrijednost domaće proizvodnje. Inače, projekat ima za cilj povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.  Učesnici projekta su 20 firmi iz BiH koje su dobile tehničku i finansijsku podršku od strane Partner MKF i USAID-a za uspostavljanje domaće proizvodnje solarnih kolektora. 
Danas na platou ispred BBI Centra,  prolaznici su imali priliku vidjeti izložene solarne sisteme za sanitarnu vodu i dogrijavanje prostora u kombinaciji sa kotlovima na pelet. Također, pored domaćeg proizvoda, pločastog  solarnog kolektora, predstavljeni su i fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za male potrošače. 
Učesnici projekta koji su se danas predstavili široj javnosti su firme HDI d.o.o. Sarajevo, Lafat Komerc d.o.o. Kalesija, Kovan MI Gračanica i Solar Tehnic d.o.o. Srebrenik.
Važno je napomenuti da se radi o prvoj izložbi takve vrste u Bosni i Hercegovini kao i prvom projektu za pokretanje domaće proizvodnje solarnih kolektora u BiH. Partner mikrokreditna fondacija je kao implementator USAID projekta napravila pionirski korak u razvoju primjene solarne energije omogućavajući svim potencijalnim korisnicima ovih sistema povoljnu kreditnu liniju.
„Projekat smo zajednički započeli 2011. godine kada je bilo skoro nemoguće zamisliti da ćemo uspjeti uspostaviti domaću proizvodnju solarnih kolektora u BiH. Međutim, nakon zajedničkog zalaganja uspjeli smo napraviti taj pionirski korak u pokretanju domaće proizvodnje solarnih kolektora i razvijanju svijesti o korištenju solarne energije. Da se radi o uspješnom i priznatom projektu potvrđuje i činjenica da je projekat u 2013. godini izabran kao jedan od tri najbolja projekta iz oblasti iskoristivosti alternativnih izvora energije čiji izbor raspisuje Fondacija Giordano Dell’Amore i Evopska mreža za mikrofinansije (European Microfinance Network  - EMN). U okviru kreditne linije koja je namijenjena za nabavku solarnih kolektora, Partner je do sada plasirao preko 60 kredita u ukupnom iznosu preko 400.000,00 KM što ukazuje da su naše aktivnosti na širenju svijesti o prednostima solarne energije dovele do veće potražnje solarnih sistema, izjavila je Selma Jahić, direktorica sektora za kreditne plasmane Partner MKF.
 
Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji
Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 58 organizaciona dijela na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.   

Više o USAID-u
Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov

Više o projektu možete pronaći na web stranici www.solarnikolektori.ba