BANJA LUKA: Primjer isplativog korištenja energije sunca

 

Projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a implementira ga Partner mikrokreditna fondacija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

 

Solarna energija idealno rješenje za poslovne objekte koji troše velike količine tople vode

Banjalučanin Stanislav Čereković je na periferiji svog grada, na putu prema Čelincu, izgradio poslovni objekat površine 670 kvadrata i u njemu otvorio svadbeni salon pod nazivom «Filmar». Već nakon nekoliko mjeseci velika investicija se počela isplaćivati, i mnogi mladi bračni parovi iz Banje Luke i okoline se odlučuju da svadbeno veselje prirede upravo  u Čerekovićevom modernom salonu, a tu se održavaju i druge vrste zabava.

S obzirom da se, zbog prirode posla, u objektu troše velike količine tople vode, vlasnik je odlučio da za njeno zagrijavanje koristi energiju sunca i ugradio je solarni sistem sa bojlerom kapaciteta 500 litara. Osim za zagrijavanje sanitarne vode, sunčeva energija pomaže i u grijanju sala i ostalih prostorija u objektu, kao dio sistema grijanja koji kao osnovni energent koristi pelet.

Podrška Partner MKF i USAID-a

U nastojanju da ostvari uštede, banjalučkom preduzetniku je veoma pogodovao USAID projekat «Solarna energija kao budućnost održivog razvoja» koji implementira Partner mikrokreditna fondacija. Gospodin Čereković se informisao o svim prednostima korištenja energije iz nepresušnog izvora i pogodnostima koje se kroz projekat nude, te je finansirao ugradnju solarnog sistema koristeći «Partnerov» mikrokredit sa vrlo povoljnim kreditnim uslovima.

Velike uštede u potrošnji električne energije

Nakon samo nekoliko mjeseci korištenja, vlasnik svadbenog salona je svjestan da je napravio pravi potez.

„Još je rano za neke veće kalkulacije, ali s obzirom da se kod mene struja obračunava po industrijskoj tarifi, a vidim koliko se tople vode potroši samo tokom jednog skupa, siguran sam da će se umanjenjem računa za električnu energiju većim dijelom pokrivati mjesečna rata kredita u iznosu od 215 KM i sistem vrlo brzo otplatiti“ kaže Čereković

Dodaje da od instaliranja solarnog sistema uopšte nije uključivao bojler u kome je temperatura vode stalno u rasponu od 40 do 80 stepeni. Prave uštede očekuje tek u zimskom periodu, jer bi zbog korištenja energije sunca, i u tom dijelu godine trebao imati dosta smanjenu potrošnju peleta, glavnog energenta u njegovom sistemu za grijanje prostorija.

„Svakodnevno dolaze moji prijatelji i poznanici i interesuju se kako ovaj sistem funkcioniše. Svima preporučujem da učine isto, i nakon mog, ista firma je ugradila još tri slična sistema u Banjoj Luci i okolini. Vjerujem da će se uskoro doći do široke upotrebe solarne energije u našoj zemlji“ ističe Stanislav Čereković.

Zato je prema njegovim riječima, uz jačanje ekonomske moći stanovništva i širenja svijesti o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, neophodno da država osigura stimulativna sredstva i potrebnim zakonima pokrije ovu oblast. On ima namjeru iskoristiti vrlo povoljna kreditna sredstva koja za ovu namjenu nudi Partner mikrokreditna fondacija i uskoro nabaviti još jedan bojler od 500 litara, te vremenom postaviti dodatne kolektore na svoj objekat.

U bližoj budućnosti, ukoliko ispuni administrativne uslove i sklopi odgovarajući kreditni aranžman sa Partner MKF, želio bi na prostranom krovu salona instalirati solarnu fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije, koju bi koristio za svoje potrebe, a ostatak distribuirao u mrežu.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 58 organizaciona dijela na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov

 

Više o projektu www.solarnikolektori.ba