USAID-ov projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji implementira Partner MKF će 15. i 16.09.2015. u Tuzli održati promociju prednosti korištenja solarne energije u BiH sa naglaskom na vrijednost domaće proizvodnje. Inače, projekat ima za cilj povećanja korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH.

Na platou ispred Konzum Centra,  prolaznici će imati priliku vidjeti izložene solarne sisteme za sanitarnu vodu i dogrijavanje prostora u kombinaciji sa kotlovima na pelet. Također, pored ovih sistema, biće predstavljeni i fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije koji su prilagođeni za vikend naselja i manje potrošače.

Učesnici projekta, firme iz BiH koje će se predstaviti široj javnosti su firme RES Domino d.o.o. Kalesija, Lafat Komerc d.o.o. Kalesija, Kovan MI Gračanica , Solar Tehnic d.o.o. Srebrenik i Finesa d.o.o. Kalesija.

Pozivamo sve zaintersirane da nas posjete na platou Konzum Centra i uvjere se u prednosti primjene solarne energije,  Konzum Centar, 15. i 16.09.2015. sa početkom u 10 sati.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) vodi program strane pomoći SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta.

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već 19 godina.