Pozitivan primjer korištenja sunčeve energije u domaćinstvu

FOJNIČANIN UGRADIO SOLARNI SISTEM I OSTVARIO DUGOGODIŠNJI SAN

Penzionisani inžinjer mašinstva iz okoline Fojnice Ahmed Sikirić, koji je značajan dio radnog vijeka proveo u Energoinvestu, već tri decenije se interesuje za upotrebu energije sunca, najvećeg nama dostupnog i neiscrpnog energetskog izvora. Čitao je različitu literaturu o tome, istraživao i planirao, s ciljem da jednog dana sunčevu svjetlost koristi za vlastite potrebe i lično se uvjeri u njene prednosti.

Jednom prilikom je gospodin Sikirić vidio promotivni materijal o projektu „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji Partner mikrokreditna fondacija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj, USAID-om.  Cilj projektnih aktivnosti inače je povećati korištenje solarnih sistema u BiH, podržati domaću proizvodnju i odobravanjem povoljnih mikrokredita pomoći preduzetnicima i domaćinstvima da ugrade ove sisteme, koji uglavnom služe za zagrijavanje sanitarne vode i dodatno kao ispomoć u zagrijavanju prostorija. Važno je napomenuti da mikrokredit za solarne kolektore, pored povoljne kamatne stope, karakteriše i jednostavna i brza obrada zahtjeva za mikrokredit od strane Partner MKF, kao i stručna tehnička podrška firmi koje proizvode solarne kolektore.

Velike uštede energije

Partner MKF je njegovu dugogodišnju želju učinio realno ostvarivom. Sistem koji je odlučio instalirati sastoji se od vakumskih kolektora sa ukupno 90 vakumskih cijevi,  solarne podstanice, spremnika  od 1.000 litara za vodu koja se koristi za sistem grijanja prostorija, dodatnog bojlera kapaciteta 80 litara za tehničku sanitarnu vodu, peći za osnovni energent i ostale prateće opreme. Investicija je koštala preko 12.000 KM. Sikirić je u Partner MKF podigao mikrokredit u iznosu od 9.000 KM, sa rokom otplate od 4 godine i mjesečnom ratom u iznosu od 203 KM. Za izvođača radova je odabrao firmu SOLAR TEHNIC iz Srebrenika.

Sistem je profunkcionisao u februaru ove godine.  Kraj prošle i početak nove sezone grijanja nisu dovoljan period da se zaokruži kompletna slika o uštedama, ali su značajna smanjenja potrošnje drveta, energenta kojeg Fojničanin koristi za zagrijavanje prostorija, očigledna.

Ranije sam obložio kuću 10 centimetara  debelim  stiroporom i uradio neophodnu unutrašnju termo izolaciju, što je po meni donijelo i do 45 procenata uštede drveta. Nakon ugradnje solarnih kolektora manje se loži za još 30 do 40 posto, pa je jasno koliko se može postići u energetskoj efikasnosti.  Čak i kada je oblačno, voda u sistemu zna dostići temperaturu između 30 i 40 stepeni, a u sunčanim periodima, bez obzira na vanjsku toplotu zraka, i do 60 stepeni ističe Ahmed Sikirić.

 

Sistem je dugotrajan  i jeftino se održava

Magla i smog su najveći protivnici dobre iskorištenosti  solarnih sistema, a prema Sikirićevim riječima, izuzetno je važan i položaj kuće, odnosno pozicija panela koji akumuliraju sunčevu svjetlost.

Kada samo klijent i supruga borave u kući grije 80 kvadratnih metara prostora, a kada dođu sinovi koji rade u inostranstvu, grijana površina je trostruko veća. Više ne troši uobičajenih od 15 do 16 prostornih metara drveta tokom jedne sezone, a i računi za električnu energiju su puno manji.

Osim ovoga, dugotrajnost i minimalni troškovi održavanja predstavljaju velike prednosti solarnih sistema, jer su intervencije i popravke potrebne samo u slučaju mehaničkih oštećenja“ dodaje Sikirić.

Upoznati građane o prednostima alternativnih izvora energije

Za širu upotrebu obnovljivih izvora energije u našoj zemlji, kako kaže, neophodna je stalna edukacija,  jer su ljudi još nepovjerljivi prema solarnim sistemima. Također, cijena ugradnje je za mnoge visoka, s obzirom na ekonomsku moć stanovništva. Zato je potrebno da se država uključi sa svojim subvencijama.

Fojnički inžinjer i u penzionerskim danima razmišlja o inovacijama na ovom polju, i radi na tome da viškove toplinske energije u ljetnom periodu pretvori u električnu i tako ostvari dodatne uštede.

 
Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 19 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 60 organizacionih dijelova na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Ukoliko ste zainteresirani za kredit za nabavku solarnih kolektora, Partner MKF će za vas obezbijediti savjetodavnu pomoć, te brzu i jednostavnu obradu zahtjev za kredit. Dovoljno je da nas kontaktirate u najbližem Partner uredu ili putem besplatne info linije 080 02 02 07. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu: www.solarnikolektori.ba