U Gradačcu sve više solarnih kolektora na krovovima 

Ugostitelj iz Gradačca koristi sunčevu energiju u kući i radnji

Asmir Kevrić, vlasnik ugostiteljskog objekta «Bistro Čičak» u Gradačcu, je u oktobru  2015. godine na porodičnoj kući ugradio solarni sistem za zagrijavanje sanitarne vode i ispomoć u grijanju prostorija, a šest mjeseci kasnije na krov svoje radnje u centru grada postavio je fotonaponske panele koji služe za proizvodnju električne energije. U mjestu koje prema zvaničnim istraživanjima ima veliki broj sunčanih dana u godini, gdje je korištenje solarne energije veoma rašireno, Kevrić je među prvima koji ove sisteme imaju u dva objekta u svom vlasništvu.

Podrška Partner mikrokreditne fondacije i USAID-a

Privatnik iz Gradačca se dugo zanimao za prednosti upotrebe sunčeve energije i razmatrao mogućnosti primjene u svakodnevnom životu. Nakon prvog kontakta sa predstavnicima firme «Solar Tehnik» iz Srebrenika, koja se bavi proizvodnjom i ugradnjoim solarnih sistema, saznao  je za projekat «Solarna energija kao budućnost održivog razvoja» koji uz podršku USAID-a realizuje Partner mikrokreditna fondacija. Projekat pruža podršku svim zainteresiranim za korištenje solarne energije putem povoljnih kredita kojima se omogućava vlasnicima privatnih objekata, privrednicima i ustanovama da ugrade solarne sisteme i ostvaruju značajne uštede u potrošnji  električne energije i  drugih tradicionalnih energenata.

Gospodin Kevrić je uzeo «Partnerov» kredit u iznosu od 7.800 KM sa rokom otplate od pet godina, i tim sredstvima finansirao instalaciju vakumskog kolektora sa 30 cijevi na krovu svoje kuće, bojlera kapaciteta 300 litara i ostale prateće opreme. Njegov sistem prvenstveno služi za zagrijavanje sanitarne vode, a u zimskom periodu energija sunca pomaže u grijanju prostorija, čime se smanjuje potrošnja osnovnih energenata, drveta i briketa.

Ostvaruju se značajne uštede

Posebno bih istakao profesionalnost osoblja Partner mikrokreditne fondacije i efikasnost izvođača, jer je cijela procedura odobravanja kredita trajala samo 2-3 dana, a i radovi su obavljeni u najkraćem roku. Što se efekata tiče, mogu reći da su već u prvom mjesecu korištenja sistema računi za struju, koji su inače prelazili 100 KM, bili upola manji kaže veoma zadovoljni Asmir Kevrić.

Pozitivnim efektima doprinosi i to što je veš-mašina u njegovom domaćinstvu priključena na solarni sistem, pa koristi već zagrijanu vodu energijom sunca. Velike uštede ostvario je i u potrošnji drveta i briketa, a nakon planiranog postavljanja još 30 vakumskih cijevi, očekuje da će u idućim godinama za zagrijavanje prostorija godišnje trošiti od 30 do 50 posto  manje ovih energenata.

Energijom sunca proizvodi struju

Dokaz da se gospodin Kevrić uvjerio u prednosti korištenja sunčeve energije je i sljedeći korak koji je napravio na tom polju. Na krov svoje ćevabdžinice postavio je 6 fotonaponskih panela za proizvodnju struje, i prema prvim pokazateljima, na ovaj način dobijaće 1 kW električne energije.

 „Kompletna rasvjeta u objektu, ventilacija i rashladni uređaji rade na struju koju sam dobio od sunčeve svjetlosti. Uštede su još veće nego u kući, jer u radnji plaćam račune po industrijskim tarifama, a energija sunca je besplatna“ dodaje Kevrić.

Povoljan kredit Partner MKF

I za ugradnju ovog sistema koristio je sredstva Partner mikrokreditne fondacije u iznosu od 6.900 KM. Ukupno, mjesečne rate za oba kredita iznose 260 KM i s obzirom na uštede, investicije se uveliko isplaćuju.

„Kao privrednik dobro sam upoznat sa situacijom na finansijskom tržištu, i krediti sa samo 3,99 posto kamate, kao što je u ovom slučaju, ne mogu se nigdje dobiti. Razgovarao sam sa poznanicima koji žive u inostranstvu i saznao da u nekim zemljama država učestvuje čak u polovini troškova ugradnje solarnih sistema “ sugeriše Kevrić potrebu da i kod nas svi nivoi vlasti moraju značajnije podržati korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske efikasnosti.

Projekat Partner mikrokreditne fondacije i USAID-a dao je veliki doprinos na tom polju,a sve više solarnih kolektora na krovovima Gradačca i drugih gradova u BiH, svjedoči o jačanju svijesti o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i hvatanju koraka sa razvijenim zemljama.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 19 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda, Partner MKF djeluje kroz 60 organizacionih dijelova na području cijele BiH. Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu. Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i naravno, solarne kolektore. Ukoliko ste zainteresirani za kredit za nabavku solarnih kolektora, Partner MKF će za vas obezbijediti savjetodavnu pomoć, te brzu i jednostavnu obradu zahtjev za kredit. Dovoljno je da nas kontaktirate u najbližem Partner uredu ili putem besplatne info linije 080 02 02 07. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.  

Više o USAID-u

Američka agencija za međunarodni razvoj vodi program vlade SAD-a za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u više od 80 država širom svijeta. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,7 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH. Za više informacija posjetite web stranicu: www.usaid.gov

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu: www.solarnikolektori.ba