KONTAKT INFORMACIJE:

Besplatna info linija:

080 02 02 07

Telefon:
+387 35 300 250

Fax:
+387 35 300 269

E-mail adresa:
partner@partner.ba
sugestije@partner.ba