Klijent na prvom mjestu

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja već više od 16 godina. Svoju aktivnost su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish Euoropean Aid.

Geografska pokrivenost

Osim glavnog ureda u Tuzli, Partner ima 57 ureda na području skoro cijele BiH iz kojih opslužuje klijente u preko 100 opština. U ukupno 20 brenš ureda, Partnerov tim kreditnih službenika radi zajedno i odobrava mikrokredite u cijeloj BiH odnosno Federaciji BiH, distriktu Brčko i u Republici Srpskoj.

Struktura upravljanja

Upravni odbor se sastoji od pet članova. Upravni odbor je osnovan u julu 2007. i upravlja svim aktivnostima u skladu sa Statutom Partner mikrokreditne fondacije.

Članstvo / Veze

Partner je član Mikrofinansijskog centra za Istočnu Evropu i NIS u Varšavi, Poljska i Asocijacije mikrofinansijskih institucija (AMFI) u Bosni i Hercegovini kao i Referentne Grupe Tuzla. Partner je ujedno i prva mikrokreditna fondacija sa područja BiH koja je postala pridruženi član EMN mreže (European Microfinance Network) sa sjedi?tem u Parizu.
Partner je također implementirajući partner Projekta lokalnih inicijativa u Bosni i Hercegovini sponzorisanog od strane Svjetske banke.
Kao lokalni entitet osnovan od strane Mercy Corps, Partner je član porodice Mercy Corps lokalnih i međunarodnih institucija širom svijeta.
Partner redovno dostavlja svoje finansijske podatke koji se objavljuju u Brošuri o mikro bankarstvu (MicroBanking Bulletin).

MISIJA PARTNERA

Partner pruža finansijske usluge ekonomski aktivnoj populaciji kojoj je otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, za pokretanje i unapređenje biznisa i poboljšanje kvaliteta života.

Podržavamo mikro poduzetnike, promovišemo učešče žena u biznisu i nudimo lakši pristup finansijskim uslugama u ruralnim područjima.
Na teritoriji cijele BiH, uslugom na pragu, pružamo kvalitetne proizvode i tehničku pomoć, pomažemo rast životnog standarda, povečavamo zaposlenost podstičući prelazak na tržišnu ekonomiju.

VIZIJA PARTNERA

Partner vidi budućnost u BiH gdje će finansijske usluge biti dostupne svima koji su poduzetni i voljni za rad. Naša uloga će biti da pomognemo našim klijentima da počnu i razviju male poslove, da asistiramo u kreiranju zaposlenja, te da kao agent promjene doprinesemo zdravoj tranziciji zemlje na tržišnu ekonomiju.