Kako se proizvode solarni kolektori

Download:
SOLARNI KOLEKTORI koje proizvode proizvođači - učesnici projekta - su dimanzija 1990×960×90 mm, bruto površine 1,92m2.
Kućište solarnih kolektora je izrađeno od aluminijskih profila i sigurnosnog stakla debljine 4mm. U izradi solarnih kolektora kao apsorber se koristi bakarni lim premazan Tinoxom.
Površina upada svjetolosti je 1,784 te je apsorpcija 95%.
Toplina se prenosi medijem „propilglikol“, dok je radni pritisak 10 bara.
Temperatura u mirovanju je 120°C. Težina jedinice je 45 kg.