Studijsko putovanje proizvođača

20 BH PROIZVOĐAČA SOLARNIH KOLEKTORA posjetili proizvođača u Austriji

U okviru projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji u saradnji sa USAID–om, implementira Partner mikrokreditna fondacija, organizovano je studijsko putovanje za 20 proizvođača solarnih kolektora iz BiH, korisnika kredita i grant sredstava koje je obezbijedila Partner mikrokreditna fondacija. Studijsko putovanje je organizovano na temu proizvodnje i montiranja pločastih solarnih kolektora za zagrijavanje vode i dogrijavanje prostora. Tokom ovog studijskog putovanja učesnici su imali priliku da posjete firmu „ökoTech G.m.b.H./ Graz“ koja se bavi proizvodnjom i montažom pločastih solarnih kolektora za zagrijavanje vode i dogrijavanje prostora. Cilj posjete je bio da proizvođači u toku posjete pogona za proizvodnju pločastih solarnih kolektora odnosno proizvodnog pogona čija proizvodnja nije robotizovana ili potpuno automatizovna razmijene iskustva i steknu nova znanja koja će im koristiti za poboljšanje vlastitog proizvodnog procesa. Prilikom posjete, proizvođači su imali priliku da vide materijal, uzorke panela i opremu koju „ökoTech G.m.b.H./ Graz“ koristi za proizvodnju pločastih solarnih kolektora.

Drugog dana studijskog putovanja, proizvođači su posjetili i sjedište Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju (HSUSE). Prilikom posjete HSUSE, proizvođačima su predstavljeni solarni sistemi za toplu vodu i proizvodnju električne energije. Ispred Udruge, proizvođače je ugostio profesor Ljubomir Majdanđžić, stručnjak za solarnu energije i autor prvog udžbenika iz oblasti solarne energije.
Što se tiče tematskog dijela studijskog putovanja, profesor Ljubomir Majdandžić je održao predavanje iz oblasti solarne energije sa posebnim osvrtom na koristi i uštede od solarnih sistema. Učesnicima je prezentovao primjere dobre prakse u upravljanju troškovima električne energije kao i mogućnosti najefikasnijeg iskorištavanja solarne energije.

Studijsko putovanje je bila dobra prilika da se razmijeni iskustvo među proizvođačima koji su do sada postavili solarne sisteme u okviru projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“. Posebno je bitno naglasiti da je studijsko putovanje dodatno motivisalo naše proizvođače, učesnike projekta koji implementiraju USAID i Partner mikrokreditna fondacija, da na zajedničkom sastanku koji je održan na putovanju, donesu konačnu odluku o formiranju prvog udruženja proizvođača solarnih kolektora u BiH.