Solarni sistem u Bijeljini

Uspješni poduzetnik, Milan Kojić iz Bijeljine, zahvaljujući pozitivnom iskustvu u korištenju solarne energije, ali i povoljnim kreditinim uslovima u Partner mikrokreditnoj fondaciji, odlučio je da postane Partnerov klijent i iskoristi kreditna sredstva za proširenje postojećeg solarnog sistema na poslovnom objektu.

Klijent ima registrovan biznis i bavi se proizvodnjom i prodajom kolača. Inače, radi se o porodičnom biznisu u koji su uključeni svi članovi porodice.

Klijent već duže vrijeme koristi solarnu energiju za smanjenje troškova električne energije. Poslovni objekat koji gospodin Kojić koristi za slastičarnu je imao instaliran solarni sistem koji se sastojao od dva pločasta solarna kolektora za zagrijavanje vode. Putem Partner kredita, klijent je proširio postojeći solarni sistem za još dva pločasta solarna kolektora. Korištenjem većeg solarnog sistema, klijent će ostvariti veću uštedu električne energije te na taj način smanjiti troškove proizvodnje.

Kredit je realizovan u saradnji sa proizvođačem HDI d.o.o. Sarajevo. Spajanje i puštanje u rad solarnog sistema je uspješno realizovano u saradnji sa firmom TEMOS d.o.o. Sarajevo.