Solarni sistem u Gradišci

Klijent Marko Dobrinjac iz Gradiške, zahvaljujući dosadašnjoj saradnji sa Partner mikrokreditnom fondacijom, kao i povoljnim kreditnim uslovima, je odlučio da podigne drugi kredit u Partneru i iskoristi kreditna sredstva za instaliranje solarnog sistema na vlastitom stambenom objektu.

Klijent je putem kredita za solarne kolektore finansirao nabavu i ugradnju mini solarnog sistema za zagrijavanje sanitarne vode. Mini solarni sistem se sastoji od pločastog solarnog kolektora koji je proizveden od strane domaćih proizvođača, učesnika u projektu „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“. Gospodin Dobrinjac će solarni sistem koristiti za potrebe zagrijavanja vode u domaćinstvu. Kredit je realizovan u saradnji sa firmom „Solar Mont d.o.o.“ Gradiška koja je i proizvela pločasti solarni kolektor i izvršila montažu solarnog sistema na stambeni objekat klijenta.

Inače, u okviru projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ predstavljen je mini solarni sistem kao idealan sistem za manje potrošače (kapaciteta do 200 litara vode). Mini solarni sistem je predstavljen sa namjerom da potencijalnim korisnicima pokaže prednosti korištenja solarnih sistema te mogućnost ostvarivanja uštede. U saradnji sa proizvođačima, Partner MKF je omogućila finansiranje mini solarnog sistema putem kredita za solarne kolektore, uz mnogo povoljnije cijene nabave solarnog sistema kao i vrlo povoljne kreditne uslove.