Zahtjev za izdavanje informativne ponude za ugradnju solarnih kolektora

Ime i prezime/Firma

Kontakt telefon/Email

Mjesto i adresa objekata

Vrsta objekta
Porodična kuća/Poslovni objekat/Vikendica/Brod/Ostalo

Mjesto montaže i površina
Ravni krov/Kosi krov/Nadstrešnica/Zemljište/Poljska kućica/Ostalo

Orijentacija objekta

Namjena traženog sistema
Vlastite potrebe/Prodaja el. energije

Mogućnost spajanja

Posojeći sistem napajanja električnom energijom

Sistem će raditi u mjesecima:

Sistem će raditi danima:

Potrošači
Potrošač-snaga/Komada/Sati rada (dan)/Sati rada (noć)/Mjeseci u kojima potrošač radi

Napomena

Skica objekta/Nacrt


Ime i prezime/Firma

Kontakt telefon/Email

Vrsta objekta
Porodična kuća/Poslovni objekat/Vikendica/Brod/Ostalo

Broj osoba

Željena temperatura tople vode

Dnevna potrošnja tople sanitarne vodePERIOD BORAVKA U KUĆI

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Juni

Juli

August

Septembar

Oktobar

Novembar

DecembarIZBOR KLIJENTA

Tip solarnog kolektora:

Očekivani troškovi


Ime i prezime/Firma

Kontakt telefon/Email

Grejna površina

Potrebna snage

Vrsta grijanja
Radijatori/Podno grijanje/Lepezna-zavojnica/Ostalo
Temperatura potisa

Temperatura povrata

Izolacija građevine

Postojeći bojler
Snaga

Zapremina

Tip bojlera
Kondenzacioni bojler

Koristi
Dimenzije kotlovnice Dužina × Širina × Visina