Sa nama do uštede...

Početna investicija KM
Godišnja insolacija kWh/m2
Zapremina bojler (50-75l po osobi) litara
Broj kolektora kom
Cijena 1kW el. energije KM
Površina kolektora 2 m2
Temperatura hladne vode 12 °C
Zadana temperatura vode 55 °C
Prosti period povrata investicije godina
Finasijska dobit u životnom vijeku sistema (25 god) KM
Kada se kroz uštede otplati početna investicija sistem u životnom vijeku zaradi još KM
Sestem se kroz uštede u životnom vijeku otplati Puta
Mjesec Broj dana Precentualno učešće energije po mjesecu u odnosu na godišnju energiju Količina vode po mjesecima (litar) Prosječna količina vode po danu (litar) Prosječna količina vode po danu (%) Ušteda u energiji (kWh) Finansijska ušteda po mjesecima
Januar 31 4,68%
Februar 28 5,57%
Mart 31 8,39%
April 30 9,51%
Maj 31 10,92%
Juni 30 10,70%
Juli 31 12,07%
August 31 11,45%
Septembar 30 10,04%
Oktobar 31 7,88%
Novembar 30 4,85%
Decembar 31 3,93%
Godina 365 100,00%

Podaci u kalkulatoru su približne vrijednosti. Za tačne podatke obratite nam se na info liniju.